Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chọn Lọc (NXB Thống Kê 2003) - Vũ Kim Dũng, 125 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by admin, Oct 7, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kinh tế vi mô với tư cách là môn khoa học cơ sờ nghiên cứu hành vi cùa những người ra quyết định • những tế bào kinh tẻ như: người sàn xuất, người tiêu dùng, người chủ sò hữu các nguồn lực và các thành viên khác trong nển kinh tế thị trường. Môn học đâ ngày càng khẳng dinh dược vị trí quan trọng trong chương trình giảng dạy ò các Trường Đại học thuộc khối kinh tế.
  Để giúp cho sinh viên các hệ đào tào và tất cả những ai quan tám đến kinh tẽ vi mô có thể nắm vững sâu sác hrtn nội dung môn học, nâng cao khà nàng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn kinh tế, phát triển tính nồng động và sáng tạo trong thực hành... Chúng tôi biên soạn cuốn sách "Bài tập kinh tẻ' vi mô chọn lọcM. Tác giả cuốn sách này là TS. Vũ Kim Dùng; TS. Phạm Vàn Minh và TS. Cao Thúy Xiêm - những giáo viên của Bộ môn kinh tế VI mô Trường Đại học Kinh tê quốc dán.
  • Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chọn Lọc
  • NXB Thống Kê 2003
  • Vũ Kim Dũng
  • 125 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://dlib.cep.edu.vn/handle/11743/1906
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 21, 2018

Share This Page