Bài Tập Và Bài Giải Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại (NXB Lao Động Xã Hội 2008) - Nguyễn Minh Kiều

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh' started by nhandang123, Jul 27, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Phần 1: Tóm tắt lý thuyết câu hỏi trắc nghiệm
  Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại (NHTM) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
  Chương 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại
  Chương 3: Những vấn đề chung về cho vay của ngân hàng thương mại
  Chương 4: Cho vay ngắn hạn của NHTM
  Chương 5: Cho vay trung và dài hạn của ngân hàng thương mại
  Chương 6: Dịch vụ thanh toán của ngân hàng thương mại
  Chương 7: Dịch vụ khác của ngân hàng thương mại
  Chương 8: Rủi ro và nguyên tắc cơ bản quản lý, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng thương mại
  Phần 2: Đáp án câu hỏi trắc nghiệm
  • Bài Tập Và Bài Giải Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại
  • NXB Lao Động Xã Hội 2008
  • Nguyễn Minh Kiều
  • 462 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://repository.vnu.edu.vn/flowpaper/?bitsid=3aaaf4fb-cb25-4959-bb09-9ec73f29acca
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 14, 2019

Share This Page