Báo Phát Thanh (NXB Văn Hóa Thông Tin 2002) - Nguyễn Văn Dững, 435 Trang

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-28_15-7-22.png
  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn chú trọng tới công tác nghiên cứu lý luận. tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và đào tạo cán bộ: coi công tác cán bộ là một trong những nhân tố quyết định tháng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đối mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò vô cùng quan trọng của báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng trong tiến trình cách mạng. trong quá trình phát triển của xã hội và rất chú trọng tới công tác đào tạo cán bộ báo chí.
  • Báo Phát Thanh
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 2002
  • Nguyễn Văn Dững
  • 435 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/73
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 28, 2021

Share This Page