Các Lý Thuyết Xã Hội Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Vũ Hào Quang, 213 Trang

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by quanh.bv, Aug 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-26_23-58-31.png
  Cuốn giáo trình Các lý thuyết xã hội học đã được tác giả Vũ Hào Quang biên soạn theo chương trình đào tạo của Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Giáo trình được thiết kế với thời lượng 02 tín chỉ dành cho học sinh chuyên ngành xã hội học. Cuốn giáo trình này trình bày các lí thuyết xã hội học căn bản của ngành Xã hội học. Vì thời lượng của chương trình môn học là 2 tín chỉ và số trang cũng bị giới hạn, nên tác giả chỉ trình bày những nội dung then chốt của môn học chứ chưa đi sâu phân tích và minh họa nội dung của các lí thuyết một cách tỉ mỉ. Hơn nữa, một số nội dung của các lí thuyết còn được trình bày ở học phần Lịch sử xã hội học (03 tín chỉ), nhất là phần lý thuyết xã hội học của Marx và phân lí thuyết xã hội học Hậu hiện đại. Những phân tích sâu về các lý thuyết xã hội học được trình bày trong giáo trình lý thuyết xã hội học hiện đại (03 tín chỉ) dành cho cao học và nghiên cứu sinh được tác giả xuất bản ở cuốn tiếp theo
  • Các Lý Thuyết Xã Hội Học
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2017
  • Vũ Hào Quang
  • 213 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4611
  https://drive.google.com/file/d/1UQi7z0bdKxI7AN9dnETUaBVDPp8u3lqV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 12, 2022

Share This Page