Các Quá Trình Ven Bờ Và Ứng Dụng (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Robert G. Dean, 638 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sinh Học' started by bhanh8, Aug 28, 2020.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Những đưòng bò biển thế giới phân chia đất với biổn, là môi trường địa chất độc đáo trcng sự hợp thành chúng và nhùng quá trình vật lý ảnh hưởng lên chủng. Trong suốt lịch sư, ccn ngưòi dà và dang xây dựng những công trinh tại những nơi giao thoa dộng lực tích cực này của dất và dại dương Mặc dù dường bò lúc đầu được sử dụng cho mục đích thương mại và hàng hải, nhưng gần dây giải trí và du lịch dang tảng cường hoạt động một cách dáng kc trong những khu vực vcn bò Sự phát triển dường bò giờ dây dang gây ra nìiừng xung dột quan trọng vói quá trình tự nhiên ven bơ. Giáo trinh về quố trình ven bò này sẻ giúp người dọc hiểu các quá trình ven hờ và phát triển nhùng chiến lươc dể dương đầu có hiệu quả với xói mồn dường bò. Cuốn sách tô chức thành bôn phần
  • Các Quá Trình Ven Bờ Và Ứng Dụng
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2011
  • Robert G. Dean
  • Dịch: Nguyễn Thọ Sáo
  • 638 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61738
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page