Các Vấn Đề Marketing Hiện Đại (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2006) - Nhiều Tác Giả, 278 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by admin, Apr 14, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  60. Thương hiệu tự sự............................................................................................................... 146
  61. Những điều cần biết khi xây dựng thương hiệu cá nhân trên internet .................... 148
  62. Thị trường MP3 rung chuyến vì cuộc chiến Apple - M icro so ữ ............................. 149
  63. Hãy loại bỏ những phiền nhiễu cho khách h à n g ! ........................................................151
  64. Chiến lược mới của các nhà quảng cáo trực tu y ế n ..................................................... 153
  65. Giải pháp nào cho logo của b ạ n ? .................................................................................... 155
  66. Nghiên cứu thị trường: Định lượng hơn định tính? ................................................157
  67. Đặt tên công ty - Công việc không hề đơn g iản ..........................................................158
  68. Quảng cáo trên báo chí - Cũ nhưng không tồ i ............................................................. 160
  69. Samsung - chấn hưng tập đoàn bằng chiến lược tiếp th ị............................................162
  70. Chăm sóc ngoại hình cho phái mạnh - Một thị trường tiềm năng ......................... 165
  71. Khoảng cách giữa lời nói và hành động của người tiêu d ù n g .................................. 167
  72. Tiếp thị cảm x ú c.................................................................................................................. 169
  73. Truyền thông - một phần của triến lãm thương m ạ i ...................................................171
  74. Những tư liệu hữu ích trong tiếp th ị................................................................................173
  75. Tình báo giá rẻ? Dễ th ô i! .................................................................................................. 174
  76. Phải chăng Quảng cáo đang tự giết m ìn h ? ................................................................... 176
  77. Chọn công ty PR n à o ? ....................................................................................................... 179
  78. Hãy kể một câu chuyện P R ............................................................................................... 181
  79. Giấc mộng không thành của Oliver T o s can i................................................................183
  80. Khuyến mãi - yếu tố xây dựng hay hủy hoại thị trường?....................................... 185
  81. PR đương đầu với khủng h o ản g ...................................................................................... 187
  82. Nghệ thuật đặt tên công t y ................................................................................................190
  83. Quảng cáo truyền thống có còn hiệu quả?.....................................................................192
  84. Unilever và h ành trình đối mới sản p h ấ m .....................................................................194
  85. 23 giờ cho một kế hoạch tiếp th ị..................................................................................... 196
  86. Làm gì khi ngân sách marketing quá ít? ........................................................................200
  87. Ke hoạch marketing 7 bước - 1 n g à y ! ........................................................................... 202
  88. Tìm kiếm cơ hội kinh d o an h ............................................................................................207
  89. Tài liệu tiếp thị cho mọi công ty nhỏ ..............................................................................209
  90. 10 câu hỏi có thể thay đổi cuộc đời b ạ n ........................................................................211
  91. Vốn khởi sự kinh doanh.................................................................................................... 212
  92. Từ ý tưởng đến công việc kinh d o an h .......................................................................... 214
  93. Làm thế nào đế quảng bá hình ảnh công ty ? ............................................................... 216
  94. 4 bước cần tính đế mang ý tưởng ra thương tr ư ờ n g .................................................. 218
  95. 15 điều cần chuẩn bị cho 15 phút thuyết trìn h .............................................................220
  96. Trăn trở "thế m ạnh" ........................................................................................................... 222
  97. Làm thế nào đế thu lợi nhuận từ những ý tưởng riêng b iệ t? .................................... 224
  98. Franchise: Cửa ngõ vào thị trường Việt Nam của các tập đoàn quốc tế ................ 226
  99. Dạy nhân viên bán l ẻ .........................................................................................................228
  100. Khách hàng mong muốn gì ở sản phấm của b ạn ?.....................................................229
  • Các Vấn Đề Marketing Hiện Đại
  • NXB Kinh Tế Quốc Dân 2006
  • Nhiều Tác Giả
  • 278 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download: https://goo.gl/hKJ5kW
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 13, 2018

Share This Page