Chấm Lượng Tử Bán Dẫn CdSe, CdTe, InP và CuInS2 Chế Tạo, Tính Chất Quang Và Ứng Dụng

Discussion in 'Kỹ Thuật Công Nghệ' started by admin, Jun 8, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chấm Lượng Tử Bán Dẫn CdSe, CdTe, InP và CuInS2 Chế Tạo, Tính Chất Quang Và Ứng Dụng
  NXB Khoa Học Tự Nhiên 2011
  Nguyễn Quang Liêm
  265 Trang
  Chương I - Chấm lượng tử bán dẫn, tính chất của chúng và phương pháp chế tạo
  Chương II - Công nghệ chế tạo chấm lượng tử bán dẫn CdSe, CdZnSe lõi, CdS hoặc ZnS vỏ
  Chương III - Công nghệ chế tạo chấm lượng tử bán dẫn CdTe, CdSe và CdTe(Se)/CdS cấu trúc lõi, vỏ trong môi trường nước
  Chương IV - Công nghệ chế tạo chấm lượng tử InP và InP/ ZnS cấu trúc lõi/ vỏ
  Chương V - Công nghệ chế tạo chấm lượng tử CuInS2
  Chương VI - Vi hình thái, cấu trúc và tính chất quang của các chấm lượng tử
  Chương VII - Ứng dụng chấm lượng tử bán dẫn
  Phụ lục - Tài liệu tham khảo

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page