Chính Trị Học Đại Cương (NXB Chính Trị 1999) - Dương Xuân Ngọc, 282 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-28_12-35-29.png
  Nội dung cuốn sách gồm 10 chương, đề cập các vấn đề: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của chính trị học; Khái lược lịch sử tư tưởng chính trị trước chủ nghĩa Mác; Một số quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị; Quyền lực chính trị; Hệ thống tổ chức quyền lực chính trị; Thủ lĩnh chính trị; Động lực chính trị; Chính trị với kinh tế...
  • Chính Trị Học Đại Cương
  • NXB Chính Trị 1999
  • Dương Xuân Ngọc
  • 282 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/81
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 28, 2021

Share This Page