Cơ Sở Lý Thuyết Hàm Ngẫu Nhiên Và Ứng Dụng Trong Khí Tượng Thủy Văn, 202 Trang

Discussion in 'Khí Tượng Học' started by admin, Aug 12, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Lý thuyết xác suất và thống kê toán học nói chung và lý thuyết hàm ngẫu nhiên nói riêng là công cụ toán học quan trọng được sử dụng rất rộng rãi và hiệu quả trong các ngành khoa học khí tượng, thủy văn và hải dương học. Trong chương trình đào tạo chuyên ngành khí tượng, thủy văn và hải dương học, việc ứng dụng các phương pháp thống kê và lý thuyết các quá trình ngẫu nhiên có mặt trong nhiều môn học và thể hiện dưới những hình thức khác nhau. Tuy nhiên, cho đến nay ở nước ta chưa có một tài liệu giảng dạy dùng chuyên cho ngành khí tượng thủy văn, trong đó những cơ sở của lý thuyết xác suất thống kê toán học được trình bày đầy đủ, hệthống nhưng dễ hiểu đối với trình độ toán tương ứng của những sinh viên nhóm ngành này.
  Cuốn “Cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng trong khí tượng thủy văn” của Đ. I. Kazakevits, người đã từng giảng dạy toán học cao cấp và lý thuyết xác suất thống kê nhiều năm tại Trường đại học khí tượng thủy văn Lêningrat, tỏra đáp ứng tốt nhất những yêu cầu trên đây. Ngoài ra, tác giả cuốn sách này cũng am hiểu và có công tổng quan một số công trình ứng dụng công cụ lý thuyết hàm ngẫu nhiên trong nghiên cứu khí tượng, thủy văn, hải dương học; chỉra trong những vấn đề nào và khi nào thì các phương pháp này được áp dụng sẽ hợp lý và hiệu quả, cũng như những đặc thù khi thao tác với các tập dữ liệu khí tượng thủy văn trong khi tính toán,... Nhưvậy cuốn sách vừa có tính chất giáo khoa vừa là một chuyên khảo rất bổích không những cho sinh viên trong học tập mà còn là tài liệu tham khảo cho nghiên cứu sinh và những người nghiên cứu. Hội đồng khoa học Khoa Khí tượng thủy văn và hải dương học quyết định dịch nguyên bản cuốn sách này làm giáo trình giảng dạy môn học “Lý thuyết các quá trình ngẫu nhiên” cho sinh viên bậc đại học các ngành khí tượng, thủy văn và hải dương học trong Trường đại học khoa học tựnhiên
  • Cơ Sở Lý Thuyết Hàm Ngẫu Nhiên Và Ứng Dụng Trong Khí Tượng Thủy Văn
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2005
  • Phạm Văn Huấn
  • 304 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1041127
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 24, 2021

Share This Page