Đánh Giá Kinh Tế Và Những Phương Pháp Quyết Định Đầu Tư (NXB Mũi Cà Mau) - Nhiều Tác Giả, 574 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by quanh.bv, Oct 28, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Vấn đề cốt yếu của đầu tư là tính hiệu quả, làm sao đề với một số vốn nhất định có thể mang tại lợi nhuận cao nhất. Trong công cuộc đổi mới mọi mặt đất nước, Đảng ta đang tiến hành dõi mới cơ chế quản lý kinh tế, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa, tập trung sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, dưới sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dần dần hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Nhưng trong lĩnh vực này, cả trong lý luận và thực tiễn. chúng ta gặp không ít khó khăn.
  • Đánh Giá Kinh Tế Và Những Phương Pháp Quyết Định Đầu Tư
  • NXB Mũi Cà Mau 1994
  • Nhiều Tác Giả
  • 574 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/193
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 30, 2020

Share This Page