Đào Tạo, Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Và Báo Chí Truyền Thông Trực Tuyến Ở Việt Nam - Mai Đức Ngọc

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by quanh.bv, Dec 30, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-12-30_0-18-11.png
  Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí truyền thông là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, công tác tư tưởng - lý luận của Đảng. Trong thời gian qua, Đảng ta rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí truyền thông. Cụ thể như trong đầu tư về cơ sở vật chất, giáo trình, tài liệu tham khảo, đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp dạy học... đều có những chuyển biến tích cực.
  Nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến ở nước ta, đặc biệt trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến để xác định đúng định hướng, tìm ra các giải pháp thiết thực nhằm xây dựng và vận hành hiệu quả mô hình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến ở Việt Nam trong thời gian tới.
  Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với HVBC&TT xuất bản cuốn sách "Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí truyền thông trực tuyến ở Việt Nam". Cuốn sách tuyển chọn hơn 30 bài viết đặc sắc của các học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài Học viện Báo chí và tuyên truyền đã tham gia hội thảo về đề tài: "Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí truyền thông trực tuyến ở Việt Nam"
  • Đào Tạo, Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Và Báo Chí Truyền Thông Trực Tuyến Ở Việt Nam
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2020
  • Mai Đức Ngọc
  • 412 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8597
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page