Đề tài Xây dựng chiến lược quản lý giao thông đô thị - Bạch Minh Cường, 66 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Công Nghệ' started by quanh.bv, Oct 14, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đề tài Xây dựng chiến lược quản lý giao thông đô thị
  Bạch Minh Cường
  66 Trang

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC QUÀN LÝ GIAO
  THÔNG ĐÔ THỊ
  I.I Tổng quan về giao thông đô thị
  1.1.1. Cấu trúc hệ thống giao thông vận tải dô thị
  1.1.2. Đặc điếm cùa giao thông vận tải dô thị
  1.1.3. Vận tải hành khách trong dô thị
  1.1.4. Nhữngthừ thách đặt ra đối với giao thông dô thị
  I.2. Khái niệm về quản lý giao thông
  1.2.1 Khái niệm
  1.2.2 Mục tiêu và đối tượng cùa công tác quân lý GTĐT
  I.3 Quy trình xây dựng chiến lược quàn lý GTĐT
  1.3.1 Khái niệm chiến luọc quản lý GTĐT
  1.3.2 Quy trình xây dựng chiến lược quản lý
  CHƯƠNG II
  HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI ÉN LƯỢC QUẢN LÝ
  GIAO THÔNG ĐÔ THỊ Ờ THÀNH PHÓ HÀ NỘI
  II.1 Hiện trạng giao thông đô thi thành phổ Hà Nội
  II.l.l Hiện trạng giao thông dường bộ
  II. 1.2 Hệ thống vận tải đô thị
  II. 1.2 Hiện trạng về giao thông tĩnh
  II. 1.4 Các hệ thống khác
  II. 1.5 Tình hình an toàn, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường hiện nay
  II. 1.6 Những thách thức về giao thông hiện nay
  II.2 Những tồn tại trong công tác quản lý GTĐT hiện nay ờ Hà Nội
  II.3 Hiện trạng công tác xây dựng chiến lược quản lý GTĐT cho thành phố Hà Nội
  CHƯƠNG III
  XÂY DỰNG CÁC CHIẾN LƯỢC QUÀN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ
  III.1 Định hướng và mục tiêu
  III.2 Chiến lược giảm thiểu nhu cầu tham gia giao thông
  III.3 Chiến lược điều chỉnh đặc tính tham gia giao thông
  III.4 Chiến lược đều khiển và kiểm soát giao thông
  III.5 Đánh giá sơ bộ khả năng áp dụng các chiến lược cho thành phố Hà Nội

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page