Doanh Nghiệp Nhà Nước Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa - Phan Đăng Tuất, 124 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by quanh.bv, Oct 28, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-11-12_11-42-47.png
  Sắp xếp và điều chỉnh cơ cấu, đổi mới cơ chế quản lý, năng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Qua các đợt sắp xếp lại, thực hiện đổi mới quản lý, đến nay số lượng doanh nghiệp nhà nước đã giảm mạnh, từ 12.000 doanh nghiệp (năm 1990) xuống còn 5.280 doanh nghiệp (đầu năm 2000)h Cùng với việc tổ chức hoạt động theo mô hình các Tổng công ty 90-91, cổ phần hoá và đa dạng hoá. Sở hữu một bộ phận doanh nghiệp nhà nước, thì việc sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước ở các bộ, ngành và địa phương cũng đã có sự thay đổi một bước về cơ cấu, vốn và lao động. Điều đó đã góp phần tích cực xây dựng và phát triển kinh tế nhà nước trở thành lực lượng chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần, là lực lượng vật chất quan trọng và là một công cụ để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế quốc dân
  • Doanh Nghiệp Nhà Nước Trong Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa
  • NXB Chính Trị 2000
  • Phan Đăng Tuất
  • 124 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/240
  https://drive.google.com/file/d/1TVzipOtPw3JlbX_7PMRPlzs7KS0ZV558
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 12, 2023

Share This Page