Đổi Mới Đào Tạo Kế Toán-Kiểm Toán Trong Các Trường Đại Học Khối Kinh Tế Ở Việt Nam

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by admin, Mar 9, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-11-8_12-38-59.png
  Đào tạo cán bộ quản lý kinh tế nói chung, cán bộ kế toán nói riêng cho nền kinh tế quốc dân có ý nghĩa hết sức quan trọng. Các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ kế toán - kiểm toán, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới kinh tế và thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, đào tạo kế toán - kiểm toán cần có sự đổi mới thực sự nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Với vị thế là trường đại học trọng điểm, trường đầu ngành đào tạo về kinh tế, quản lý và kinh doanh, giữ vị trí chủ tịch mạng lưới các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam - VNEUs, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã và đang tổ chức nhiều hoạt động nhằm đổi mới toàn diện sự nghiệp đào tạo, Hội thảo hôm nay cũng nằm trong chuỗi các hoạt động đó. Mục đích của Hội thảo nhằm tập trung đánh giá hiện trạng đào tạo kế toán - kiểm toán trong các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ kế toán - kiểm toán đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
  • Đổi Mới Đào Tạo Kế Toán-Kiểm Toán Trong Các Trường ĐH Khối Kinh Tế Ở Việt Nam
  • NXB Kinh Tế Quốc Dân 2011
  • Nguyễn Văn Nam
  • 324 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/19Z5vgkRVId2nBgkfMUBELxFWDyreU3aa
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Nov 8, 2022

Share This Page