Giá Trị Và Sự Vận Dụng Phát Triển Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Giai Đoạn Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by quanh.bv, Feb 6, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-2-6_14-5-56.png
  Nhằm góp phần luận giải và khẳng định những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Giá trị và sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay của PGS.TS. Trần Thị Minh Tuyết – Giảng viên cao cấp Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
  Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm ba chương:
  Chương I: Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
  Chương II: Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước.
  Chương III: Tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
  • Giá Trị Và Sự Vận Dụng Phát Triển Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Giai Đoạn Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2021
  • Trần Thị Minh Tuyết
  • 356 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8818
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page