Giáo Trình Các Lý Thuyết Phát Triển Xã Hội Đương Đại (NXB Chính Trị 2017) - Hồ Sĩ Quý, 261 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by quanh.bv, Oct 1, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-10_18-34-50.png
  Cuốn sách tập trung giới thiệu những lý thuyết tiêu biểu nhất, có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới lý thuyết về các nền văn minh của Alvin Toffer, lý thuyết về sự đụng độ giữa các nền văn minh của Samuel P.Huntington, lý thuyết hệ thống thế giới hiện đại của Wallerstein, lý thuyết về toàn cầu hóa của Thomas L. Friedman, lý thuyết đặt con người vào trung tâm của sự phát triển của chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), lý thuyết về sự phát triển bền vững. Các lý thuyết trên được tiếp cận, soi chiếu trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác - Lênin.
  • Giáo Trình Các Lý Thuyết Phát Triển Xã Hội Đương Đại
  • NXB Chính Trị 2017
  • Hồ Sĩ Quý
  • 261 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7553
  https://drive.google.com/file/d/1_BVloyengIQy4Gx0-EIyV1vWeA2fBCZB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 10, 2022

Share This Page