Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (NXB Chính Trị 2012) - Đỗ Công Tuấn, 423 Trang

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-28_15-26-2.png
  Nội dung gồm 12 chương: trình bày lược khảo lịch sử tư tưởng XHCN trước Mác; đối tượng , phương pháp nghiên cứu và nội dung cơ bản của CNXHKH; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; cách mạng XHCN; nền dân chủ và hệ thống chính trị XHCN; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh của giai cấp công nhân trong cách mạng XHCN; nền văn hóa XHCN; chủ nghĩa xã hội khoa học về con người, về dân tộc, về tôn giáo, về gia đình,...
  • Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
  • NXB Chính Trị 2012
  • Đỗ Công Tuấn
  • 423 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/69
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 28, 2021

Share This Page