Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (NXB Chính Trị 2012) - Đỗ Công Tuấn, 424 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-21_23-56-27.png
  Nhân dịp kỷ niệm 50 ngày thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học kết hợp với Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính cho ra mắt bạn đọc cuốn Giáo trinh Chủ nghĩa xã hội khoa học. Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả đã kế thừa một số kết quả nghiên cứu được trình bày trong Đề cương bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học do tập thể Khoa biên soạn vào năm 1997 và sửa đổi, bổ sung vào năm 2007, trong một số đề tài nghiên cửu cấp Bộ, cấp cơ sở do các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu và giảng dạy của Khoa tham gia hoặc chủ trì.
  Nội dung cuốn sách gồm 12 chương, lược khảo lịch sử tư tưởng XHCN; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH; cách mạng XHCN; nền dân chủ và hệ thống chính trị XHCN; cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh của giai cấp công nhân; nền văn hóa XHCN; chủ nghĩa xã hội về con người, dân tộc, tôn giáo và gia đình.
  • Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
  • NXB Chính Trị 2012
  • Đỗ Công Tuấn
  • 424 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/830
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 22, 2021

Share This Page