Giáo Trình Cơ Kỹ Thuật (NXB Giáo Dục 2009) - Đỗ Sanh, 363 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by quanh.bv, Jun 6, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Trình Cơ Kỹ Thuật
  NXB Giáo Dục 2009
  Đỗ Sanh
  363 Trang
  Giáo trình Cơ kỹ thuật được biên soạn theo đề cương do Vụ GDCN, Bộ Giáo dục & Đào tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiếu. Các kiên thức trong toàn bộ giáo trinh có môi liên hệ lôgíc chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trinh củng chỉ là một phần trong nội dung cua chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các tài liệu có liên quan đôi với ngành học để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.
  Khi biên soạn, chúng tôi đã cô gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến môn học và phù hợp với đôi tượng sử dụng củng như cô găng găn những nội dung lý thuyết với những vân đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống để giáo trình có tính thực tiễn cao

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 21, 2016

Share This Page