Giáo Trình Cơ Lý Thuyết (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Vũ Duy Cường, 227 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by nhandang123, Jul 19, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Giáo Trình Cơ Lý Thuyết
  NXB Đại Học Quốc Gia 2002
  Vũ Duy Cường
  227 Trang
  Giáo trình Cơ lý thuyết của tác giả Vũ Duy Cường trình bày nội dung của phần Tĩnh học vật rắn. Nội dung phần này gồm 5 chương: Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học, thu gọn hệ lực. phương trình cân bằng của hệ lực, các bài toán đặc biệt, ma sát, trọng tâm. Giáo trình dành cho sinh viên ngành Cơ khí và Xây dựng. phần Động lực học và phần Bài tập tự giải. Phần Động học gồm các chương: Chương 6 - Động học điểm, Chương 7 - Chuyển động cơ bản của vật rắn, Chương 8 - Chuyển động phức hợp của điểm, Chương 9 - Chuyển động song phẳng của vật rắn. Phần Động lực học gồm các chương: Chương 10 - Mở đầu động lực học phương trình vi phân chuyển động của chất điểm và hệ chất điểm, Chương 11 - Nguyên lý D’Alembert, Chương 13 - Nguyên lý di chuyển khả dĩ, Chương 14 - Phương trình tổng quát động lực học, Chương 15 - Lý thuyết va chạm. Phần Bài toán tự giải tổng hợp các bài tập các phần trên của giáo trình.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page