Giáo Trình Dân Số Học Và Truyền Thông Dân Số (NXB Chính Trị 1998) - Tô Huy Rứa, 237 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-19_21-58-16.png
  Trong vòng 50 năm qua, dân số nước ta đã tăng lên 3,5 lần, đứng thứ 13 về quy mô dân số và thứ 15 về mật độ dân số so với thế giới. Dân số tăng nhanh đã trở thành vấn đề gây gắt ảnh hưởng đến mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII, tháng 1 năm 1993 đã khẳng định: "Nếu xu hướng này cứ tiếp tục diễn ra thì trong tương lai không xa đất nước ta sẽ đứng trước những khó khăn rất lớn, thậm chí những nguy cơ về nhiều mặt.
  Hạ thấp tỷ lệ phát triển dân số thực sự là một cuộc phấn đấu quyết liệt của toàn xã hội, trong đó mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi địa phương, mỗi đơn vị kinh tế và tổ chức xã hội cũng như mỗi người dân phải được trang bị những tri thức cần thiết về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và phải có ý thức tự giác thực hiện các biện pháp khoa học, điều chỉnh hợp lý quá trình tái sản xuất dân cư ở nước ta.
  • Giáo Trình Dân Số Học Và Truyền Thông Dân Số
  • NXB Chính Trị 1998
  • Tô Huy Rứa
  • 237 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3003
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 19, 2021

Share This Page