Giáo Trình Dân Số Sức Khỏe Sinh Sản Và Phát Triển (NXB Chính Trị 2005) - Tạ Ngọc Tấn, 239 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-15_10-36-16.png
  Trong những năm vừa qua, Việt Nam nói riêng và các nước đang phát triển nói chung đều phải đối mặt với tình trạng dân số gia tăng quá nhanh so với tốc độ phát triển kinh tế. Trong điều kiện nền kinh tế còn kém phát triển thì dân số đông, tốc độ tăng dân số cao là một trong những nguyên nhân làm trầm trọng và căng thắng thêm tình trạng đói nghèo, đó cũng là nguồn gốc của nhiều vấn đề xã hội như thất nghiệp, giáo dục, môi trường, y tế.... ảnh hưởng đến sự phát triển trí lực, văn hoá, thể lực của giống nòi.
  Từ trước thời kỳ đổi mới, kế hoạch hoá gia đình với nội dung quan trọng nhất là giảm mức tăng dân số là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Đến thời kỳ đổi mới, chương trình dân số - kế hoạch hoá gia đình càng được nhấn mạnh và triển khai sâu rộng hơn, bao gồm cả các yếu tố chất lượng sống, sức khoẻ sinh sản, học vấn...; mục tiêu nhằm vào cả ba thành tố của dân số là quy mô, cơ cấu và phân bố dân cư, gắn dân số ổn định với phát triển bền vững.
  • Giáo Trình Dân Số Sức Khỏe Sinh Sản Và Phát Triển
  • NXB Chính Trị 2005
  • Tạ Ngọc Tấn
  • 239 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4567
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 15, 2021

Share This Page