Giáo Trình Định Giá Tài Sản (NXB Tài Chính 2018) - Nguyễn Minh Hoàng, 416 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngàng Tài Chính' started by quanh.bv, Dec 12, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-12_19-9-15.png
  Định giá tài sản là một nhu cầu phát sinh trong thực tiễn, là đòi hỏi tất yếu của nhiều hoạt động và giao dịch trong cơ chế kinh tế thị trường. Trên thế giới, hoạt động định giá tài sản đã có lịch sử lâu dài. Tuy nhiên, nó phát triển chuyên sâu ở một số quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển. Thời gian gần đây, với xu thế hội nhập, hoạt động định giá tài sản đang có xu hướng phát triển, tiến tới sự nhất thể hoá các tiêu chuẩn thẩm định có tính chất toàn cầu. Thẩm định giá, vì vậy, mới nhận được sự quan tâm đầu tư nghiên cứu về mặt lý luận một cách cơ bản và phổ biến trong một vài chục năm trở lại đây. Nhằm xác định một cách đúng đắn giá trị thực của tài sản, làm căn cứ cho các chủ thể đưa ra các quyết định về quản lý, kinh doanh và đầu tư, môn học Định giá tài sản xác định là một môn khoa học về nghiệp vụ định giá tài sản.
  Đối tượng nghiên cứu của môn học là các khái niệm, các quan điểm, quy trình, nguyên tắc và các phương pháp định giá tài sản, gồm: bất động sản, máy móc thiết bị, doanh nghiệp và tài sản vô hình. Mục đích nghiên cứu của môn học là cung cấp những kiến thức cơ bản và khoa học về ph-ơng pháp luận định giá. Trang bị những kiến thứccó tính chất chuyên môn nghiệp vụ nhằm giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ khả năng vận dụng những kiến thức đ. học vào những lĩnh vực chuyên sâu để tiến hành tư vấn và định giá tài sản theo yêu cầu của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường.
  • Giáo Trình Định Giá Tài Sản
  • NXB Tài Chính 2018
  • Nguyễn Minh Hoàng, Phạm Văn Bình
  • 416 Trang
  • File PDF-SCAN + File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/10hUmaqySzOhzwUhUFCNX20UbHptXeS9X
  https://drive.google.com/file/d/15SZ0QZ7TRfXyHXx8vV7HRGKr7pHrTLfB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 13, 2023

Share This Page