Giáo Trình Hành Chính Nhà Nước (NXB Giáo Dục 2012) - Nguyễn Hữu Hải, 272 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Casemt9, Oct 2, 2021.

 1. Casemt9

  Casemt9 New Member

  upload_2021-12-24_19-42-6.png
  Hành chính học là khoa học nghiên cứu về hành chỉnh có tính độc lập tương đối với các khoa học khác. So với các ngành khoa học chính trị, lịch sử, triết học hay kinh tế, xã hội... thì hành chính học ra đời muộn hơn, vì thế nó được thừa hưởng những thành tựu của khoa học đi trước để làm giàu thêm tỉnh khoa học, phong phú về nội dụng và hình thức thể hiện. Trong phạm vi của giáo trình này, nhóm biên soạn tập trung giới thiệu những nội dung liên quan đến hành chính học mà trong đó chủ thể thực thi là Nhà nước gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
  - Bản chất của hành chính nhà nước;
  - Tổ chức hành chính nhà nước;
  - Hoạt động của nên hành chính nhà nước;
  - Phương tiện, điêu kiện đảm bảo cho hoạt động của nên hành chính;
  - Phát triển nên hành chính nhà nước.
  Trên cơ sở tiếp thu những tư tưởng khoa học về hành chính đang được phổ biến rộng rãi trong và ngoài nước, đồng thời tìm hiểu các quan điểm, cách tiếp cận khác nhau về hành chính nhà nước ở Việt Nam, Giáo trình này chỉ tập trung đề cập đến những nội dung cơ bản nhất về lý luận hành chính nhà nước.
  • Giáo Trình Hành Chính Nhà Nước
  • NXB Giáo Dục 2012
  • Nguyễn Hữu Hải
  • 272 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7373
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 24, 2021

Share This Page