Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (NXB Tài Chính 2010) - Ngô Thế Chi, 669 Trang

Discussion in 'Học Viện Tài Chính' started by admin, Aug 27, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung giáo trình Kế toán tài chính được chia thành 10 chương, nội dung nghiên cứu về: tổ chức công tác KTTC trong doanh nghiệp, kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh, kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu, đặc điểm kế toán chi phí, báo cáo tài chính, doanh thu và kết quả trong các doanh nghiệp xây lắp và thương mại dịch vụ.
  - Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
  - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và ứng trước
  - Chương 3: Kế toán các loại vật tư
  - Chương 4: Kế toán tài chính cố định và các khoản đầu tư dài hạn
  - CHương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  - Chương 6: Kế toán chi phi sán xuất và giá thành sản phẩm
  - Chương 7: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
  - Chương 8: Kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
  - Chương 9: Đặc điểm kế toán chi phí, doanh thu và kết quả trong các doanh nghiệp xây lắp và thương mại dịch vụ
  - Chương 10: Báo cáo tài chính
  • Giáo Trình Kế Toán Tài Chính
  • Gs. Ts. Ngô Thế Chi & Ts. Trương Thị Thủy
  • NXB Tài Chính 2010
  • 669 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://www.scribd.com/doc/77107432/Giao-Trinh-Ke-Toan-Tai-Chinh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Aug 11, 2018

Share This Page