Giáo Trình Khoa Học Quản Lý Tập 1 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1999) - Đỗ Hoàng Toàn, 405 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by minhanh12, Nov 27, 2020.

 1. minhanh12

  minhanh12 Member

  [​IMG]
  Cuốn sách giáo trình khoa học quản lý là một công trình khoa học tích hợp kết quả nghiên cứu và giảng dạy hàng chục năm của tác giả. Giáo trình được biên soạn trên cơ sở đúc kết lý luận và thực tiễn quản lý, đặc biệt là quản lý nền kinh tế thị trường hiện đại và quản lý nền kinh tế trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng ở Việt Nam. Cuốn sách có cách tiếp cận riêng, đi sâu vào bản chất của khoa học quản lý – một ngành khoa học mang tính ứng dụng cao và đang phát triển rất nhanh chóng cùng với tính cạnh tranh ngày càng gia tăng và gay gắt giữa các quốc gia, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các bí quyết thành công, các sáng tạo quản lý được tổng kết, bổ sung làm cho khoa học quản lý thật sự có hiệu quả cao trong hoạt động thực tiễn quản lý.
  • Giáo Trình Khoa Học Quản Lý Tập 1
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1999
  • Đỗ Hoàng Toàn
  • 405 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241357
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 27, 2020

Share This Page