Giáo Trình Kiểm Toán Tài Chính (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2012) - Nguyễn Quang Quynh, 507 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by nhandang123, May 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-9-28_9-50-31.png
  Giáo trình trình bày kiến thức nghiệp vụ cụ thể của kiểm toán lĩnh vực kiểm toán tài chính. Giáo trình gồm 02 phần: Tổng quan về kiểm toán tài chính và Kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu. Việc phân chia các chương theo từng phần giúp giáo trình tiện lợi trong việc giảng dạy và học tập. Giáo trình kiểm toán tài chính là giáo trình cốt lõi trong đào tạo chuyên ngành kế toán và kiểm toán và được tái bản sau thẩm định của Hội đồng khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân.
  Chương 1: Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán
  Chương 2: Mục tiêu kiểm toán tài chính
  Chương 3: Bằng chứng kiểm toán
  Chương 4: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
  Chương 5: Xây dựng kế hoạch kiểm toán
  Chương 6: Thực hiện kế hoạch kiểm toán
  Chương 7: Kết thúc kiểm toán
  Chương 8: Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên
  Chương 9: Kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền
  Chương 10: Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán
  Chương 11: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho
  Chương 12: Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên
  Chương 13: Kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn
  Chương 14: Kiểm toán chu trình tiếp nhận - hoàn trả vốn
  Chương 15: Kiểm toán tiền
  Chương 16: Kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  Chương 17: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
  Chương 18: Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách

  • Giáo Trình Kiểm Toán Tài Chính
  • NXB Kinh Tế Quốc Dân 2012
  • Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ
  • 507 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83662
  https://drive.google.com/file/d/1cCOrzeUGMbjVhIhlBBruiOHD1MVfSXyI
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 28, 2022

Share This Page