Giáo Trình Kiểm Toán Tài Chính (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2014) - Nguyễn Quang Quynh, 508 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by nhandang123, May 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-9-28_9-44-43.png
  Sau cuốn “Lý thuyết kiểm toán”, Bộ môn Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân lần lượt tổ chức biên soạn các cuốn sách về nghiệp vụ cụ thể của kiểm toán: Kiểm toán tài chính, Kiểm toán hoạt động, Kiểm soát quản lý và Kiểm toán nội bộ. Cuốn giáo trình Kiểm toán tài chính lần này được chia thành 18 chương, lần lượt dẫn dắt bạn đọc từ những khái niệm tổng quan nhất về kiểm toán tài chính, đến kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu. Hy vọng cuốn sách là tài liệu bổ ích cho sinh viên học tập và nghiên cứu. PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH; PHẦN THỨ HAI: KIỂM TOÁN TRÊN CÁC CHU TRÌNH VÀ KHOẢN MỤC CHỦ YẾU
  Chương thứ nhất: Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán
  Chương thứ hai: Mục tiêu kiểm toán tài chính
  Chương thứ ba: Bằng chứng kiểm toán
  Chương thứ tư: Đánh giá kiểm soát nội bộ
  Chương thứ năm: Xây dựng kế hoạch kiểm toán
  Chương thứ sáu: Thực hiện kế hoạch kiểm toán
  Chương thứ bảy: Kết thúc kiểm toán
  Chương thứ tám: Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên
  Chương thứ chín: Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền
  Chương thứ mười: Kiểm toán chu trình mau hàng và thanh toán
  Chương thứ mười một: Kiểm toán chu trình hàng tồn kho
  Chương thứ mười hai: Kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên
  Chương mười ba: Kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn
  Chương mười bốn: Kiểm toán chu trình tiếp nhận và hoàn lại vốn
  Chương mười năm: Kiểm toán tiền
  Chương mười sáu: Kiểm toán báo cáo kết quản hoạt động kinh doanh
  Chương mười bảy: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
  Chương mười tám: Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
  • Giáo Trình Kiểm Toán Tài Chính
  • NXB Kinh Tế Quốc Dân 2014
  • Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ
  • 508 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83689
  https://drive.google.com/file/d/1k-cXLJ1GM4pps8H4SGkQTa48S8IJR8TF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 28, 2022

Share This Page