Giáo Trình Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản Quản Lý Kinh Tế Và Quản Trị Doanh Nghiệp - Nguyễn Thế Phán

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by quanh.bv, Jun 8, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-6-8_22-6-40.png
  Soạn thảo văn bản là công tác thường xuyên và hàng ngày của tât cả các cơ quan Nhà nước, các đơn vị, tô chức kinh tế, chính trị, xã hội. Công tác này có ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động quản lý và góp phần nâng cao năng suất, chất lượng của lao động quản lý. Soạn thảo văn bản là công việc của những người lãnh đạo, những người quản lý trong tất cả các cơ quan, đơn vị, tô chức và doanh nghiệp. Tuy nhiên, để soạn thảo được văn bản một cách khoa học, đúng yêu cầu về nội dung, thể thức, góp phần năng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả kinh doanh, đòi hỏi người soạn thảo phải năm vững những kiến thức cơ bản về văn bản và có kỹ năng soạn thảo. Môn học Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý kinh tê và quản trị doanh nghiệp, về cơ bản sẽ đáp ứng được yêu cầu đó. Môn học này không chỉ được nghiên cứu và giảng dạy tại nhiêu trường đại học và cao đẳng trong cả nước, mà còn được sự quan tâm của nhiều nhà lãnh đạo, các nhà quản lý kinh tế - xã hội, các nhà quản trị doanh nghiệp.
  • Giáo Trình Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản Quản Lý Kinh Tế Và Quản Trị Doanh Nghiệp
  • NXB Thống Kê 2005
  • Nguyễn Thế Phán
  • 310 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/37362
  https://drive.google.com/file/d/1UgDQ0B3MKx7fEhSaOMFJPSJIQ-KkGln5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page