Giáo Trình Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế (NXB Thống Kê 2003) - Trần Bình Trọng, 337 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by quanh.bv, Dec 5, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổ. Sự phát sinh, phát triển và suy thoái của kinh tế chính trị học tư sản cổ điển từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX. Kinh tế chính trị học tiểu tư sản. Học thuyết kinh tế của các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng Tây Âu thế kỷ XIX. Các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển. Các học thuyết kinh tế của trường phái Keynes. Các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới. Học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại. Một số lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế. Cuốn sách gồm những nội dung chính sau:
  - Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế
  - Chương 2: Các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổ
  - Chương 3: Sự phát sinh, phát triển và suy thoái của kinh tế chính trị học tư sản cổ điển từ giữa thể kỷ XV đến thế kỉ XIX
  - Chương 4: Kinh tế chính trị học tiểu tư sản
  - Chương 5: Học thuyết kinh tế của các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng ở Tây Âu thế kỷ XIX
  - Chương 6: Sự phát sinh và phát triển kinh tế chính trị Mác - Lênin
  - Chương 7: Các học thuyết kinh tế của các trường phái tân cổ điển
  - Chương 8: Các học thuyết kinh tế của các trường phái Keynes
  - Chương 9: Các lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới
  - Chương 10: Học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại
  - Chương 11: Một số lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế
  • Giáo Trình Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế
  • NXB Thống Kê 2003
  • Trần Bình Trọng
  • 337 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/928
   
  Last edited by a moderator: Apr 19, 2018

Share This Page