Giáo Trình Lịch Sử Triết Học Trung Quốc Thời Kỳ Cổ-Trung Đại (NXB Chính Trị 2009) - Trương Ngọc Nam

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2022-5-10_18-49-31.png
  Trung Quốc là một trung tâm văn minh lớn của nhân loại và cũng là cái nôi đầu tiên của lịch sử loài người. Trung Quốc có nên triết học phát triển từ rất sớm và đạt đến trình độ cao, góp vào dòng chảy chung của lịch sử tư tưởng nhân loại. Trong lịch sử, nên văn hóa Trung Quốc nói chung và triết học nói riêng đã ảnh hưởng đến nhiều nước, đặc biệt là các nước Đông và Nam Á. Là quốc gia láng giềng gần gũi của Trung Quốc, nên có thể nói trong quá trình lịch sử dân tộc, nên văn hóa truyền thống của nước ta ít nhiều đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của văn hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, với tỉnh thần độc lập, tự chủ, dù phải tiếp nhận văn hóa đó một cách tự giác hay bắt buộc, cha ông chúng ta vẫn có sự chọn lọc, tiếp biến, làm nên bản sắc văn hóa riêng của mình.
  • Giáo Trình Lịch Sử Triết Học Trung Quốc Thời Kỳ Cổ-Trung Đại
  • NXB Chính Trị 2009
  • Trương Ngọc Nam
  • 298 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/85
  https://drive.google.com/file/d/1k2CUxWIbbxG8T9UbDxXb9PXkli7_qcwT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 10, 2022

Share This Page