Giáo Trình Lịch Sử Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Lý Luận Chính Trị 2019) - Doãn Thị Chín, 192 Trang

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by quanh.bv, Oct 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-10-7_18-20-21.png
  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong nền tảng tư tưởng và là tài sản tỉnh thần vô cùng quý giá của toàn Đảng vả toàn dân ta. Vì vậy, nghiên cứu một cách có hệ thống và khoa học quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh là một việc làm có ý nghĩa thiết thực. Trước thực tiễn mới của sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo, quán triệt đường lối về đổi mới công tác tư tưởng, lý luận của Đảng và chủ trương cải cách công tác giảng dạy, học tập bậc đại học, sau đại học của Bộ Giáo dục và Đảo tạo và thực tiễn đòi hỏi nâng cao chất lượng giảng đạy ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền, việc biên soạn giáo trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh là rất cấp thiết.
  • Giáo Trình Lịch Sử Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2019
  • Doãn Thị Chín
  • 192 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6429
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page