Giáo Trình Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2020) - Bùi Thị Kim Hậu, 173 Trang

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-29_0-34-39.png
  Việt Nam hiện nay về kinh tế là một nước đang phát triển, nhưng xét về chính trị và văn hoá ở các thời kì trước đây, nếu hiểu một cách tương đối , đã từng là một nước phát triển, hoặc có những khía cạnh phát triển. Thế giới đã từng ca ngợi những sự tích anh hùng trong việc cứu nước, chống ngoại xâm của Việt Nam trong lịch sử, đã từng ca ngợi Việt Nam là hiện thân của lương tri loài người, từng thừa nhận lí tưởng sống của người Việt N Đó là biểu hiện của sự phát triển và đằng sau chúng là những triết học sống, những quan điểm về đạo làm người, những phương pháp tư duy sống động, rất cần được đúc kết và nhận dạng.
  Nội dung của giáo trình gồm 8 chương: giới thiệu đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu môn học; giới thiệu khái quát tư tưởng Việt Nam từ thời tiền sử, sơ sử của dân tộc đến đầu thế kỷ XIX; tư tưởng Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
  • Giáo Trình Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2020
  • Bùi Thị Kim Hậu
  • 173 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8580
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 29, 2021

Share This Page