Giáo Trình Lịch Sử Văn Minh Thế Giới (NXB Chính Trị Hành Chính 2012) - Phạm Ngọc Trung, 416 Trang

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by Giaoduc3, Oct 23, 2021.

 1. Giaoduc3

  Giaoduc3 New Member

  upload_2022-5-14_19-28-1.png
  Lịch sử văn mĩnh thế giới là một môn học hấp dẫn, lý thú đối với sinh viên đại học nói chung và đặc biệt là đối với sinh viên thuộc khối ngành khoa học xã hội và nhân văn nói riêng, bởi vì môn học này đã cung cấp cho người học những tri thức cơ bản nhất vẻ những thành tựu của văn minh nhân loại thuộc các châu lục khác nhau, ở những giai đoạn lịch sử khác nhau. Tiếp cận với môn học này, sinh viên không chỉ được mở rộng tắm nhìn ra thế giới, mà còn nắm được những quy luật cơ bản của quá trình hình thành và phát triển những nên văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp, văn minh hậu công nghiệp. Người học cũng được tiếp thu những kiến thức cơ bản nhất để hiểu được quá trình “dịch chuyển” của trung tâm văn minh nhân loại và phân biệt được những đặc điểm cơ bản của văn minh trông trọt định canh, định cư với nên văn minh chăn nuôi, du mục...
  • Giáo Trình Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
  • NXB Chính Trị Hành Chính 2012
  • Phạm Ngọc Trung, Nguyễn Ánh Hồng
  • 416 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/83
  https://drive.google.com/file/d/1nGdiP8Tg1NMhIjBfQo8Asu1ENq_ttyUn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 14, 2022

Share This Page