Giáo Trình Luật Thương Mại Quốc Tế (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Trần Thị Hòa Bình, 458 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by quanh.bv, Dec 6, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung chính của cuốn sách tác giả đề cập đến một số vấn đề sau: Tổng quan về luật thương mại quốc tế. Các thiết chế điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế. Chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế. Chế độ pháp lý về chuyên chở hàng hoá quốc tế. Chế độ pháp lý về bảo hiểm hàng hoá trong thuơng mại quốc tế. Pháp luật về thanh toán trong thương mại quốc tế. Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế. Quy chế pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại trong khối ASEAN
  Chương 1: Tổng quan về luật thương mại quốc tế
  1/ Thương mại quốc tế
  2/ Luật thương mại quốc tế
  3/ Các chế định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh tế đối ngoại và ngoại thương của Việt Nam
  4/ Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học
  Chương 2: Các thiết chế điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế
  1/ Khái niệm và phân loại các thiết chế điều chế hoạt động thương mại quốc tế
  2/ Các thiết chế thương mại toàn cầu
  3/ Các thiết chế thương mại khu vực
  4/ Các thiết chế thương mại chuyên ngành
  Chương 3: Chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
  1/ Khái niệm và luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
  2/ Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của Công ước Viên (1980)
  3/ Các điều kiện giao hàng incoterms trong mua bán hàng hóa quốc tế
  4/ Hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài theo quy định của Luật thương mại Việt Nam
  Chương 4: Chế độ pháp lý về chuyên chở hàng hóa quốc tế
  1/ Khái niệm chung về hợp đồng chuyên chở hàng hóa
  2/ Hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường biển
  3/ Hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường hàng không
  4/ Hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường bộ quốc tế
  5/ Hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường sắt
  6/ Hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng vận tải đa phương thức quốc tế
  Chương 5: Chế độ pháp lý về bảo hiểm hàng hóa trong thương mại quốc tế
  1/ Khái niệm chung về bảo hiểm
  2/ Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển
  Chương 6: Pháp luật về thanh toán trong thương mại quốc tế
  1/ Các phương tiện thanh toán thông dụng trong thương mại quốc tế
  2/ Các phương thức thanh toán quốc tế
  Chương 7: Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế
  1/ Tranh chấp trong thương mại quốc tế và khái quát về các phương thức giải quyết tranh chấp
  2/ Thương lượng trực tiếp giữa các bên tranh chấp
  3/ Hòa giải các tranh chấp thương mại quốc tế
  4/ Giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài
  5/ Giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế tại tòa án
  Chương 8: Quy chế pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại trong khối ASEAN
  1/ Khái quát về ASEAN và sự hợp tác kinh tế của ASEAN
  2/ Các cơ chế hợp tác kinh tế của ASEAN
  3/ Giải quyết tranh chấp giữa các nước ASEAN
  4/ Giải quyết tranh chấp về thương mại trong khu vực ASEAN.
  • Giáo Trình Luật Thương Mại Quốc Tế
  • NXB Lao Động Xã Hội 2005
  • Trần Thị Hòa Bình
  • 458 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvienso.moj.gov.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=8654
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 13, 2018

Share This Page