Giáo Trình Lý Luận Báo Chí Truyền Thông (NXB Giáo Dục 2015) - Dương Xuân Sơn, 260 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by quanh.bv, Sep 21, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-10-6_13-25-31.png
  Lý luận báo chí - truyền thông là một trong những môn học cơ sở, nền tảng cho chương trình đào tạo về lý luận báo chí tại các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ đào tạo về báo chí trong cả nước. Nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên, sinh viên và học viên cao học cũng như nhiều người quan tâm đến lĩnh vực báo chí - truyền thông, tác giả đã biên soạn giáo trình này.
  Trong Giáo trình Lý luận báo chí - truyền thông, tác giả đã vận dụng nhất quán quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về báo chí, đồng thời cố gắng giữ vững sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa ổn định và phát triển trong lý luận và đặc biệt chú trọng đến tính năng động và phát triển của lý luận báo chí truyền thông hiện đại.
  • Giáo Trình Lý Luận Báo Chí Truyền Thông
  • NXB Giáo Dục 2015
  • Dương Xuân Sơn
  • 260 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7711
  https://drive.google.com/file/d/1j2RxeigQqd6I_awW341Zt66GRD9THEWg
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 6, 2022

Share This Page