Giáo Trình Lý Luận Văn Hóa (NXB Chính Trị 2012) - Phạm Ngọc Trung, 282 Trang

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2022-4-2_19-29-24.png
  Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, văn hóa là chất keo kết dính các mối quan hệ kinh kế, chính trị, xã hội tạo nên hình hài và bản sắc của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Văn hóa có khả năng bao quát một cách trực tiếp, bảo đảm tính bền vững của xã hội, tính kế thừa của lịch sử và không bị trộn lẫn ngay cả khi hòa nhập vào những cộng đồng lớn hơn. Cuốn sách trình bày về một vấn đề khá rộng. Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:
  Chương 1: Nhập môn
  Chương 2: Các thuộc tính cơ bản của văn hóa; những lĩnh vực cơ bản của văn hóa.
  Chương 3: Những lĩnh vực cơ bản của văn hóa.C
  Chương 4: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bà bản sắc dân tộc.
  • Giáo Trình Lý Luận Văn Hóa
  • NXB Chính Trị 2012
  • Phạm Ngọc Trung
  • 282 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/841
  https://drive.google.com/file/d/138LyYAoUQ_gwWoRnNNvcvUsBv_1FBAE6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 2, 2022

Share This Page