Giáo Trình Lý Luận Về Thời Đại Ngày Nay Và Phong Trào Cách Mạng Thế Giới - Bùi Thị Kim Hậu

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2022-5-10_14-57-40.png
  Với kết cấu gồm 3 chương, nội dung cuốn sách nghiên cứu, phân tích lịch sử hình thành và phát triển của lý luận về thời đại ngày nay và phong trào cách mạng thế giới; sự ra đời, phát triển, mâu thuẫn, nội dung và tính chất của thời đại ngày nay. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng phân tích phong trào công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển, các nước thuộc địa, phụ thuộc trước đây nhưng hiện nay đã giành độc lập và đang phát triển, và các nước xã hội chủ nghĩa; cũng như trình bày tác động của cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại và toàn cầu hóa đối với thời đại ngày nay. Cuốn sách là công trình nghiên cứu nghiêm túc, có giá trị, là tài liệu học tập, tham khảo đối với giảng viên, học viên, sinh viên các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các công trình khoa học khác có liên quan.
  • Giáo Trình Lý Luận Về Thời Đại Ngày Nay Và Phong Trào Cách Mạng Thế Giới
  • NXB Chính Trị 2016
  • Bùi Thị Kim Hậu
  • 271 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3013
  https://drive.google.com/file/d/1J3b-R7NBe246E--ujA70AAQ8pGDQXVph
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 10, 2022

Share This Page