Giáo Trình Lý Thuyết Tài Chính (NXB Tài Chính 2009) - Dương Đăng Chinh, 511 Trang

Discussion in 'Học Viện Tài Chính' started by AA1, May 18, 2021.

 1. AA1

  AA1 Member

  [​IMG]
  Giáo trình Lý thuyết tài chính
  xuất bản tháng 9 năm 2000, tái bản năm 2003, 2005, đã được sử dụng tích cực cho công tác đào tạo của Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) trong những năm qua. Nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu học tập cho sinh viên và xã hội, Học viện Tài chính đã cho tái bản lần thứ ba cuốn giáo trình này. Trong lần tái bản này, Giáo trình Lý thuyết Tài chính đã được xem xét, sửa chữa và bổ sung một số nội dung cho phù hợp với sự phát triển lý luận tài chính và cập nhật các thông tin mới về cơ chế, chính sách tài chính cũng như thực tiễn quản lý tài chính hiện nay của đất nước.
  Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính
  1. Tiền đề quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của tài chính
  2. Quan niệm tài chính
  3. Chức năng của tài chính
  4. Hệ thống tài chính nước ta
  5. Chính sách tài chính quốc gia
  Chương 2: Ngân sách nhà nước
  1. Những vấn đề chung về ngân sách nhà nước
  2. Thu ngân sách nhà nước
  3. Chi ngân sách nhà nước
  4. Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
  5. Chu trình quản lý ngân sách nhà nước
  Chương 3: Tài chính doanh nghiệp
  1. Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp
  2. Tổ chức tài chính doanh nghiệp
  3. Những nội dung chủ yếu của hoạt động tài chính doanh nghiệp
  4. Quản lý nhà nước đối với hoạt động tài chính doanh nghiệp
  Chương 4: Bảo hiểm
  1. Những vấn đề chung về bảo hiểm
  2. Bảo hiểm kinh doanh
  3. Bảo hiểm xã hội
  Chương 5: Tín dụng
  1. Những vấn đề chung về tín dụng
  2. Các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường
  3. Lãi suất
  Chương 6: Thị trường tài chính
  1. Những vấn đề chung về thị trường tài chính
  2. Thị trường tiền tệ
  3. Thị trường vốn
  4. Thị trường chứng khoán
  5. Vai trò của nhà nước trong hình thành, phát triển thị trường tài chính
  Chương 7: Tài chính quốc tế
  1. Những vấn đề chung về tài chính quốc tế
  2. Các hình thức chủ yếu của tài chính quốc tế
  3. Cán cân thanh toán quốc tế và an toàn tài chính quốc gia
  4. Các tổ chức tài chính quốc tế
  Chương 8: Cân đối tài chính tổng hợp
  1. Lý luận chung về cân đối
  2. Những vấn đề chung về cân đối tài chính tổng hợp
  3. Nội dung, cấu trúc của bảng cân đối tài chính tổng hợp
  4. Phương pháp lập và sử dụng bảng cân đối tài chính
  Chương 9: Công tác kiểm tra tài chính
  1. Những vấn đề chung về công tác kiểm tra tài chính
  2. Nội dung và phương pháp kiểm tra tài chính
  3. Các chủ thể tiến hành kiểm tra tài chính
  • Giáo Trình Lý Thuyết Tài Chính
  • NXB Tài Chính 2009
  • Dương Đăng Chỉnh
  • 511 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=243242
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 18, 2021

Share This Page