Giáo Trình Lý Thuyết Truyền Thông (NXB Chính Trị 2013) - Lương Khắc Hiếu, 206 Trang

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-28_18-55-47.png
  Hoạt động truyền thông gắn liền với sự phát triển của con người và xã hội loài người, tạo điều kiện thúc đây quá trình giao tiếp, chia sẻ. trao đôi thông tin giữa các cá nhân hay các nhóm người nhằm đạt được sự hiểu biết, nâng cao nhận thức, hình thành thái độ và thay đổi hành vi của con người.
  Nội dung cuốn sách gồm 6 chương: trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về truyền thông và quá trình truyền thông; vận động; truyền thông thay đổi hành vi; kênh truyền thông; kế hoạch truyền thông; giám sát, đánh giá và duy trì kế hoạch truyền thông.
  • Giáo Trình Lý Thuyết Truyền Thông
  • NXB Chính Trị 2013
  • Lương Khắc Hiếu
  • 206 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/62
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 28, 2021

Share This Page