Giáo Trình Lý Thuyết Và Kỹ Năng Truyền Thông Chính Sách - Lương Ngọc Vĩnh, 244 Trang

Discussion in 'Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-28_21-21-55.png
  Giáo trình giúp người học nắm được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về truyền thông chính sách. Nội dung cuốn sách bao gồm 07 chương: Chương 1, khái niệm và bản chất của truyền thông chính sách. Chương 2, Nguyên tắc truyền thông chính sách. Chương 3, Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực truyền thông chính sách. Chương 4, thông điệp truyền thông chính sách Chương 5, kênh và môi trường truyền thông chính sách; Chương 6, hiệu quả truyền thông chính sách. Chương 7, lập kế hoạch truyền thông chính sách
  • Giáo Trình Lý Thuyết Và Kỹ Năng Truyền Thông Chính Sách
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2021
  • Lương Ngọc Vĩnh
  • 244 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8672
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 28, 2021

Share This Page