Giáo Trình Ngân Hàng Thương Mại (NXB Thống Kê 2009) - Nguyễn Văn Tiến, 728 Trang

Discussion in 'Nghiệp Vụ Tài Chính' started by nhandang123, Jun 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Mục tiêu của học phần này nhằm phát triển khả năng của người học trong đánh giá, xác định hoạt động của ngân hàng thương mại để nhận biết và lựa chọn sản phẩm dịch vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại. Học phần này đề cập đầy đủ về vị trí vai trò của Ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chính và nội dung khái quát về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại.
  • Giáo Trình Ngân Hàng Thương Mại
  • NXB Thống Kê 2009
  • Nguyễn Văn Tiến
  • 728 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34263
   
  Last edited by a moderator: Mar 16, 2020

Share This Page