Giáo Trình Phân Tích Chính Sách Nông Nghiệp, Nông Thôn (NXB Thống Kê 2001) - Ngô Đức Cát, 269 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by thinganbui, May 24, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  image004.png
  Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giáo viên, sinh viên chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần phục vụ nghiên cứu, ứng dụng của cán bộ chi đạo và quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn trong giai đoạn mới. Chúng tôi cho xuất bản cuốn “G iáo tr ìn h P h ả n tíc h c h ín h sá ch n ô n g n g h iêp , n ò n g th ô n " Thực hiện chủ trương đổi mới và nâng cao chất lượng giáo trình theo hướng Việt Nam, cơ bản, hiện đại, cuốn sách đước biên soạn trên cơ sở nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm quá trinh xây dựng, thực hiện chinh sách nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt trong thời kỳ đổi mđỉ. Đồng thời có kết hợp với nhừng kiến thức về lỷ thuyết và phương pháp phân tích chính sách nông nghiệp, nông thôn của T ổ chức Lương thực của Liên Hợp Quốc (FAO).
  • Giáo Trình Phân Tích Chính Sách Nông Nghiệp, Nông Thôn
  • NXB Kinh Tế Quốc Dân 2001
  • Ngô Đức Cát, Vũ Đình Thắng
  • 269 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/82549
  https://drive.google.com/file/d/1KpA7eSU5O_Sg9xda8MHGLvdCJjeEeXR2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 20, 2022

Share This Page