Giáo Trình Phương Pháp Tối Ưu Trong Kinh Doanh (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2015) - Trần Việt Lâm

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by bichngoc, Oct 23, 2016.

 1. bichngoc

  bichngoc New Member

  [​IMG]
  Lý thuyết tối ưu là một lĩnh vực của toán học ứng dụng ra đời vào những năm 40 của thế kỷ 20. Ngay từ khi mới ra đời, Lý thuyết tối ưu đã có nhiều ứng dụng trong kinh tế, kỹ thuật và quốc phòng. Giáo trình Phương pháp tối ưu trong kinh doanh được hình thành sau nhiều năm giảng dạy môn học này cho sinh viên và học viên cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp. Mục tiêu của Giáo trình là trình bày những phương pháp tối ưu tiêu biểu, có nhiều ứng dụng để hỗ trợ các nhà quản trị ra quyết định trong kinh doanh. Giáo trình tập trung vào việc sử dụng bài toán tối ưu để mô hình hóa các vấn đề từ thực tiễn kinh doanh, thuật toán giải các bài toán tối ưu để hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh. Các tính chất toán học của bài toán tối ưu được trình bày vừa đủ để người đọc nắm được thuật toán. Trong mỗi chương ngoài việc trình bày những kiến thức toán học cần thiết, thuật toán giải bài toán tối ưu, giáo trình tập trung trình bày việc khai thác ứng dụng các phương pháp tối ưu để giải quyết những vấn đề trong kinh doanh.
  MỤC LỤC
  Chương 1: Các bài toán tối ưu trong việc ra quyết định kinh doanh
  1.1 Quyết định trong kinh doanh và lý thuyết quyết định
  1.2 Lý thuyết tối ưu
  Chương 2: Bài toán quy hoạch tuyến tính
  2.1 Giới thiệu khái quát bài toán quy hoạch tuyến tính
  2.2 Phương pháp đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính
  2.3 Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu
  2.4 Ứng dụng bài toán quy hoạch tuyến tính trong kinh doanh
  2.5 Câu hỏi ôn tập
  Chương 3: Bài toán vận tải
  3.1 Giới thiệu khái quát bài toán vận tải
  3.2 Phương pháp thế vị giải bài toán vận tải
  3.3 Ứng dụng bài toán vận tải trong kinh doanh
  3.4 Câu hỏi ôn tập
  Chương 4: Bài toán sản xuất đồng bộ
  4.1 Bài toán sản xuất đồng bộ điển hình
  4.2 Bài toán sản xuất đồng bộ tổng quát
  4.3 Các trường hợp đặc biệt của bài toán sản xuất đồng bộ
  4.4 Câu hỏi ôn tập
  Chương 5: Các bài toán tối ưu trên đồ thị
  5.1 Giới thiệu khái quát lý thuyết đồ thị
  5.2 Các bài toán tối ưu trên đồ thị trong kinh doanh
  5.3 Phương pháp tìm sơ đồ mạng PERT
  5.4 Câu hỏi và bài tập
  Chương 6: Bài toán trò chơi ma trận
  6.1 Giới thiệu khái quát lý thuyết trò chơi
  6.2 Thuật toán tìm chiến lược tối ưu của trò chơi ma trận
  6.3 Ví dụ ứng dụng bài toán trò chơi ma trận trong kinh doanh
  6.4 Câu hỏi và bài tập
  • Giáo Trình Phương Pháp Tối Ưu Trong Kinh Doanh
  • NXB Kinh Tế Quốc Dân 2015
  • Trần Việt Lâm
  • 210 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/ebookthuvien/thuvienkhoahoctonghop/Demluotdoc.aspx?idbook=2263
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 17, 2019

Share This Page