Giáo Trình Quản Lý An Sinh Xã Hội (NXB Thông Tin Truyền Thông 2020) - Vũ Thị Thu Quyên, 313 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by quanh.bv, Sep 2, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-2_15-13-10.png
  Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong việc đảm bảo an sinh xã hội được thể hiện rõ qua việc xây dựng và thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm, góp phần giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0, quản lý nhà nước về an sinh xã hội đứng trước nhiều thách thức.
  Vai trò của an sinh xã hội đối với tiến trình CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam là rất lớn. Hệ thống an sinh xã hội hiện hành đã và đang phát huy tác dụng tốt trong đời sống xã hội, đối tượng tham gia và hưởng lợi tăng lên; các chính sách và chế độ bảo hiểm luôn được điều chỉnh phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, có tác động tích cực đến việc ổn định đời sống của người lao động trong quá trình lao động và khi nghỉ hưu; các quỹ an sinh xã hội bảo đảm chi trả kịp thời cho các đối tượng hưởng lợi và góp phần đầu tư vào lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước và được thể chế hóa ở mức cao (các luật) làm cơ sở pháp lý cho hoạt động an sinh xã hội đạt hiệu quả.
  • Giáo Trình Quản Lý An Sinh Xã Hội
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2020
  • Vũ Thị Thu Quyên
  • 313 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7852
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page