Giáo Trình Quản Lý Chi Ngân Sách Nhà Nước (NXB Tài Chính 2018) - Bùi Tiến Hanh, 314 Trang

Discussion in 'Học Viện Tài Chính' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Quản lý chi ngân sách nhà nước là một nội dung trọng yếu của quản lý ngân sách nhà nước nói riêng và quản lý tài chính công nói chung. Quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện các mục tiêu tài khóa của chính phủ. Tổng quan về quản lý chi ngân sách nhà nước nhằm mục đích giúp người học tiếp cận với những kiến thức chung về chi và quản lý chi ngân ách nhà nước vừa có tính lý thuyết vừa có tính thực tiễn ở Việt Nam là cơ sở nghiên cứu các nội dung cụ thể về quản lý chi ngân sấch nhà nước ở các chương sau của giáo trình
  • Giáo Trình Quản Lý Chi Ngân Sách Nhà Nước
  • NXB Tài Chính 2018
  • Bùi Tiến Hanh
  • 314 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83558
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 26, 2021

Share This Page