Giáo Trình Quản Lý Học Kinh Tế Quốc Dân Tập 1 (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2001) - Đỗ Hoàng Toàn, 414 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by nhandang123, Jul 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Giáo trình quản lý kinh tế là một trong hai giáo trình cốt lõi của chuyên ngành quản lý kinh tế thuộc Khoa học quản lý - Đại học Kinh tế Quốc dân, với thời lượng 120 tiết trên lớp. Về nội dung và kết cấu có nhiều thay đổi so với lần xuất bản thứ nhất. Lần xuất bản này giáo trình mang tên "Quản lý học kinh tế quốc dân" với tinh thần là khoa học Nhà nước quản lý nền kinh tế quốc dân nhằm bảo đảm sự vận động và phát triển của nền kinh tế quốc dân hợp quy luật và có hiệu quả. Các nội dung đựơc đề cập trong giáo trình lần này gồm: kinh tế quốc dân và quản lý kinh tế quốc dân; vận dụng quy luật và các nguyên tắc trong quản lý kinh tế quốc dân; mục tiêu và các công cụ quản lý kinh tế quốc dân; bảo đảm thông tin cho quản lý kinh tế quốc dân; các quyết định và văn bản quản lý nhà nước; kế hoạch hoá kinh tế quốc dân; hệ thống quản lý kinh tế quốc dân; điều hành trong quản lý kinh tế quốc dân; kiểm soát trong quản lý kinh tế quốc dân; quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực: tài chính, tiền tệ, môi trường, tài nguyên, kế hoạch, đối ngoại, cung cầu thị trường...; quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp; đổi mới quản lý kinh tế quốc dân, công chức trong quản lý kinh tế quốc dân.
  Chương 1: Kinh tế quốc dân và quản lý học kinh tế quốc dân
  Chương 2: Vận dụng quy luật và nguyên tắc quản lý nền kinh tế quốc dân
  Chương 3: Mục tiêu và công cụ quản lý nền kinh tế quốc dân
  Chương 4: Thông tin trong quản lý nền kinh tế quốc dân
  Chương 5: Quyết định và văn bản quản lý nhà nước
  Chương 6: Quản lý hệ thống kế hoạch nền kinh tế quốc dân
  • Giáo Trình Quản Lý Học Kinh Tế Quốc Dân Tập 1
  • NXB Kinh Tế Quốc Dân 2001
  • Đỗ Hoàng Toàn
  • 414 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34233
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 4, 2019

Share This Page