Giáo Trình Quản Lý Nguồn Nhân Lực Xã Hội (NXB Tư Pháp 2019) - Vũ Thị Thu Quyên, 266 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí' started by quanh.bv, Oct 5, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-4_16-2-4.png
  Quản lý nguồn nhân lực xã hội là một lĩnh vực hoạt động quan trọng, có tác động đến sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở các quốc gia nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện nền sản xuất xã hội tiên tiễn và hội nhập quốc tế, quản lý nguồn nhân lực xã hội vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật và đã trở thành môn học trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản lý nhà nước với hai chuyên ngành: Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý xã hội, cùng một số chuyên ngành khác Ở các cơ sở đào tạo nói chung và ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng.
  • Giáo Trình Quản Lý Nguồn Nhân Lực Xã Hội
  • NXB Tư Pháp 2019
  • Vũ Thị Thu Quyên
  • 266 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6455
  https://drive.google.com/file/d/1IpM9JimZTsOZzx_Vquh2D9Ywpt-roGL-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 4, 2022

Share This Page