Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Thương Mại (NXB Thống Kê 2015) - Thân Danh Phúc, 268 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by quanh.bv, Jun 6, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-24_1-45-42.png
  Quản lý nhà nước về thương mại có vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng, điều tiết, kích thích và kiểm soát các hoạt động thương mại và quan hệ thị trường trong điều kiện hội nhập quốc tế. Đây là học phần được đưa vào giảng dạy tại Trường Đại học Thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo sinh viên chuyên ngành Kinh tế thương mại và một số chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết và có hệ thống về quản lý nhà nước đối với thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Giáo trình được biên soạn dựa trên cơ sở Chương trình học phần đã được Hội đồng khoa học và đào tạo nhà trường phê duyệt, dựa vào kết quả nghiên cứu, giảng dạy của tập thể giáo viên và phát triển Tập bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại của Bộ môn Kinh tế thương mại (Lưu hành nội bộ từ năm 2006), có tham khảo các tài liệu của các tác giả trong và ngoài nước, cập nhật bổ sung kiến thức mới phù hợp với quá trình đổi mới nền kinh tế và hội nhập ở nước ta.
  Giáo trình Quản lý nhà nước về thương mại bao gồm 9 chương do TS. Thân Danh Phúc làm chủ biên. Các chương 1, 2, 3, 4 giới thiệu tổng quan về học phần, các kiến thức nền tảng về quản lý thương mại vĩ mô như các khái niệm, đặc điểm, chức năng, vai trò, các nguyên tắc, phương pháp quản lý nhà nước về thương mại, bộ máy tổ chức quản lý chuyên ngành. Chương 5, 6, 7, 8 là các kiến thức liên quan đến các nội dung cơ bản thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của quản lý nhà nước, các công cụ chủ yếu nhà nước sử dụng để quản lý nhà nước về thương mại. Chương cuối đề cập đến những vấn đề cơ bản về quan điểm, định hướng và giải pháp đổi mới quản lý nhà nước về thương mại ở nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế.
  • Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Thương Mại
  • NXB Thống Kê 2015
  • Thân Danh Phúc
  • 268 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://119.15.169.64:5552/pages/opac/wpid-detailbib-id-36410.html
  https://drive.google.com/file/d/1peuh-y63d__YXjtQ4WdRIEg3rujC6ObX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 28, 2022

Share This Page