Giáo Trình Quản Lý Tài Chính Công (NXB Tài Chính 2007) - Phạm Văn Khoan, 352 Trang

Discussion in 'Học Viện Tài Chính' started by quanh.bv, Jul 18, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo trình được biên soạn dành cho học viên các lớp không thuộc chuyên ngành Quản lý Tài chính công. Cập nhật các văn bản pháp lý mới nhất về kinh tế tài chính trong lĩnh vực quản lý tài chính công cho phù hợp với điều kiện nền kinh tế chuyển biến theo hướng mở cửa và hội nhập...
  "Giáo Trình Quản Lý Tài Chính Công" được biên soạn trên cơ sở kế thừa và rút gọn các giáo trình quản lý tài chính công dùng cho khối chuyên ngành đã được biên soạn trước đây. Giáo trình hoàn thành không những đáp ứng kịp thời nhu cầu công tác đò tạo của Học viện Tài chính mà còn là bộ tài liệu cần thiết đối với sinh viên khối kinh tế, các nhà quản lý kinh tế tài chính đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài chính công.
  Giáo trình được biên soạn trong điều kiện nền kinh tế chuyển biến theo hướng mở cửa và hội nhập, nhiều văn bản pháp lý về kinh tế tài chính và đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài chính công còn phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện. Giáo trình gồm những phần chính sau:
  - Chương 1. Những vấn đề cơ bản về tài chính công và quản lý tài chính công
  - Chương 2. Quản lý thu ngân sách nhà nước
  - Chương 3. Quản lý chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước.
  - Chương 4. Quản lý chi thường xuyên
  - Chương 5. Tổ chức cân đối ngân sách nhà nước
  - Chương 6. Quản lý các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước.
  • Giáo Trình Quản Lý Tài Chính Công
  • NXB Tài Chính 2007
  • Phạm Văn Khoan
  • 352 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/chi-tiet/giao-trinh-quan-ly-tai-chinh-cong-8840.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 5, 2018

Share This Page